Hele Oddas båt

 

Odda kommune har sluttet sterkt opp om ”Lindenes”, som gjennom 31 etterkrigsår var en kjær del av bybildet i Odda. Et enstemmig kommunestyre besluttet våren 2015 å gi et tilskudd på 300.000 kroner til hjemkjøp av båten, som i tillegg er tildelt kommunal kaiplass ved Odda torg.

 

Som vernet fartøy er ”Lindenes” ikke bare et flytende kulturminne som representerer en del av den maritime kystkulturen. Den er også så avgjort en del av industrihistorien i Odda. Når fartøyet nå er kommet hjem til sine røtter, fyller den ut en del av dette bildet.

”Lindenes” er dessuten en sjelden skapning. Den går i dag for å være et at få gjenværende passasjerskip bygget i tre av denne type, bygget for lokal passasjerbefordring. I tillegg er den utstyrt med en meget sjelden 2 AC Wickmann motor, som det ble laget kun 19 eksemplarer av. Etter det vi kjenner til, er det kun to andre fartøyer i dag som har denne motoren; MS ”Sjøhavn” og MS ”Sjødrott”.

 

Seks lokale ildsjeler, noen av dem med familiebånd til tidligere eiere, sørget for å få det vesle, vernede passasjerskipet hjem til Odda, i første omgang organisert som et aksjeselskap. Intensjonen er å få løftet båten over i en ny eier- og driftsform, der en venneforening blir den bærende drivkraften. Dette blir det jobbet for å få til i 2016.

”Lindenes” har vinteren 2015/2016 vært på slipp i Dåfjorden på Stord. I samråd med Riksantikvaren er båten utstyrt med ”stålsko” under løsekjølen, maskinens posisjon er justert noen millimeter for å eliminere vibrasjoner i skipet, som også har fått fornyet passasjersertifikatet for fem nye år. Hos Skipstømraren i Sagvåg er noe dårlig treverk byttet ut.

 

Gjennom en flerårig plan for restaurering, skal ”Lindenes” gjenskapes til den perlen som den var, da den i januar 1977 forlot Odda. Riksantikvaren er med på laget, og har for 2016 gitt tilsagn om XXXXXX kroner i tilskudd. (og så litt fakta om hva som skal gjøres/prioriteres, og når det skal skje?)